About Us

ICT voor scholen kwam tot stand vanuit de samenwerking van een groot aantal scholen in Vlaanderen, en wordt mogelijk gemaakt dankzij Scholennetwerk Vlaanderen.